Sretnite se sa Viđaj Das Tjagijem da biste dobili naprednu sadhanau za buđenje Kundalini energije i ulazak u pet vrsta samadija.

Maha jogi Viđaj Das Tjagi, dolazi po prvi put u Srbiju 4. marta 2019. godine i ostaje tri sedmice koje u potpunosti želi da posveti napretku drugih.

Prijavite se za besplatni lični sastanak sa Viđej Das Tjagijem za duhovne konsultacije i Vašu naprednu sadhanu na:

e-mail: archpresent@gmail.com ili tel. 061 149 6284 kod monahinje Sadhivi Mukti Giri (Senka Vučak).

Viđaj Das će boraviti u hramu-stanu u Genex kuli na 20. spartu (ulaz B) gde će primati lične posete.

Viđaj Das Tjagi je maha jogi ili veliki jogi koji je,  za svojih 38 godina monaštva,  svoj život u potpunosti posvetio sjedinjenju sa iskonskim božanskim. Radi intenzivne isposničke prakse ( maha tjaga) kao što je stajanje na jednoj nozi dan i noć bez jela, pića i spavanja, potpuno uronjen u molitvu. Jede ponekad i ne spava noćima. Apsolutno je predan napretku drugih što smatra svojom ličnom sadhanom.

Kao dete od 3 meseca ostao je bez roditelja koji su poginuli u autobuskoj nesereći. Sa 10 godina se zamonašio, a sa 18 godina je ušao u Kaivalja Samadhi ili stanje bez disanja. Pre 13 godina je probudio kundalini i sve duhovne moći koje koristi za napredak drugih. Ulazi po šest sati u stanje bez disanja i dva sata u brahmičko blaženstvo. Poseduje sve psihičke moći. (Dole možete da pročitate više o tome koje se psihičke moći bude prilikom buđenja kundalini.)

Učitelj mu je 320 godina star himalajski jogi, Ram Bharose Das, koji živi u pećini u Himalajima. Sa ovim učiteljem provodi vreme u pećini koja se “sama od sebe greje u toku zime” ili u jednom od četiri ašrama (jedan u državi Madhja Pradeš, dva u Guđaratu i jedan u Nepalu) gde nadzire poljoprivredne radove od kojih se izdržavaju monasi i četiri ašrama.

Lično vodi svakog učenika i daje posvećene, tajne mantre, tajnu naprednu sadhanu za buđenje kundalini (psihičkih moći) i pet samadhija sa završnim Nirvan Samadijem. Ne morate da posvetite ceo dan jogičkoj praksi već samo deo dana ujutro i uveče što je povoljno za sve zaposlene ljude koji provode veći deo dana na poslu ili posvećeni porodici. Dakle, praksa je za sve.

 

Više o buđenju Kundalini energije

Uspeh u jogi će biti brz ako uložite svoju maksimalnu energiju u vašu jogičku praksu. Morate imati žarku žudnju za oslobođenjem, a isto tako i intenzivnu odvojenost od svetovnih stvari (Vairagju). Morate da budete iskreni i ozbiljni. Namera i stalna meditacija su neophodne za ulazak u Samadi.

PSIHIČKE MOĆI

Kaže se da savršeni jogi postiže osam Sidija, to jest, Anima, Mahima, itd., i savršenstvo tela praktikujući meditaciju.

OSAM GLAVNIH PSIHIČKIH MOĆI

Ostvareni, Purna jogi poseduje osam glavnih moći (Sidija) to jest, Anima, Mahima, Laghima, Garima, Prapti, Prakamja, Vašitvam i Išatvam.

 1. Anima: Jogi može da postane mali koliko on želi.
 2. Mahima: Ovo je suprotno od Anima. Može da postane velik koliko hoće. Može da učini da njegovo telo postane veliko. Može da ispuni ceo univerzum. Može da uzme veličinu univerzuma (Virat Svarupa).
 3. Laghima: Može da učini svoje telo lagnim kao pamuk ili pero. Telo postaje lagano putem Plavini Pranajame. Jogi postiže smanjenje svoje specifične gravitacije gutanjem velikih gutljaja vazduha. Jogi leti nebom pomoću ove moći. Može da proputuje hiljade milja u minuti.
 4. Garima: Ovo je suprotno od Laghima. U ovoj jogi on postiže povećanje specifične gravitacije. Može da učini telo teškim kao planina gutanjem vazduha.
 5. Prapti: Jogi koji stoji na zemlji može da dotakne najvišu stvar. Može da dotakne Sunce ili Mesec ili nebo. Putem ove moći, jogi doseže željeni objekat i nadprirodne moći. On postiže moć predviđanja budućih događaja, moć vidovitosti, sluhovitosti, čitanje misli, itd. On može da razume jezike životinja i ptica. Takođe može da razume nepoznate jezike. Može da leči sve bolesti.
 6. Prakamja: Može da zaroni u vodu i da izroni kad god hoće. Upokjeni Trilinga Svami iz Varanasija je živeo šest meseci pod vodom Gange. To je proces putem kojeg jogi sebe ponekad čini nevidljivim. Prema nekim piscima, to je moć ulaska u telo nekog drugoga (Parakaja Praveša). Šri Šankara je ušao u telo Rađa Amare iz Varanasija. Tirumular u Južnoj Indiji je ušao u telo pastira. Rađa Vikramaditja je ovo takođe učinio. To je takođe moć da se zadrži mladalački izgled koliko dugo osoba želi. Rađa Jajati je imao ovu moć.  
 7. Vašitvam: Ovo je moć kroćenja divljih zveri i kontrole nad njima. To je moć opčinjavajućih osoba vežbanjem volje i činjenjem da osobe postanu poslušne njihovim vlastitim željama i naređenjima. To je obuzdavanje od strasti i emocija. To je moć da se se muškarci, žene i elementi dovedu pod vlast.    
 8. Išatvam. Ovo je postignuće božanske moći. Jogi postaje Gospod univerzuma. Jogi koji ima ovu moć može da vraća ljude iz mrtvih. Kabir, Tulasi Das, Akalkot Svami i drugi su imali ovu moć da vraćaju umrle u život.

DRUGE PSIHIČKE MOĆI

Jogi dobija sledeće manje psihičke moći:

 1. Slobodu od gladi i žeđi.
 2. Slobodu od efekata vrućine i hldnoće.
 3. Slobodu od Raga-Dveše (svođanja i odbojnosti).
 4. Dura-Daršan ili vidovitost ili Durša-Drišti.
 5. Dura-Sravana, sluhovitost ili Dura-Sruti i Dura-Pravačana.
 6. Mano-Đaja, kontrolu uma.
 7. Kama-Rupa. Jogi može da uzme bilo koju formu koju želi.
 8. Parakaja Praveš. Može da uđe u drugo telo, može da oživi mrtvo telo i da uđe u njega premeštanjem svoje duše.
 9. Ića Mritju. Smrt prema svojoj volji.
 10. Devanam Saha Krida i Daršan. Igranje sa Devama nakon što ih vidi.
 11. Jatha Sankalpa. Može da dobije što god želi.
 12. Trikala Đnana. Zanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
 13. Advandva. Iznad parova suprotnosti.
 14. Vak Sidhi. Što god jogi predvidi će se desiti praksom Satje, predviđanja.
 15. Jogi može da pretvori osnovne metale u zlato.
 16. Kaja Vjuha. Uzimanje koliko god hoće tela da iscrpi svu svoju Karmu u jednom životu.
 17. Darduri Sidhi. Da skače kao žaba.
 18. Patala Sidi. Jogi postaje Gospodar želja, uništava žalost i bolesti.
 19. Dobija znanje o njegovom prošlom životu.
 20. Dobija znanje o skupovima zvezda i planeta.
 21. Dobija moć da vidi Sidije.
 22. Gospodarenje elementima (Buta Đaja) i gospodarenje Pranom (Prana Đaja).
 23. Kamačari. Može da se ode u bilo koje mesto koje voli.
 24. Dobija svemoć i sveznanje.
 25. Vaju Sidi. Jogi lebdi u vazduhu; napušta tlo.
 26. Može da pokaže gde se nalazi skriveno blago.

PENJANJE KUNDALINI SA DUHOVNIM BUĐENJEM

Um svetovnog čoveka sa bazičnim željama i strastima kreće se u Muladhara i Svadišthana čakrama ili centrima koji su locirani blizu anusa, u predelu reproduktivnih organa. Ako se um osobe pročisti, on se uspinje do Anahata Čakre ili centra u srcu, doživljava blaženstvo i vizuelizuje sjajnu formu Išta Devate ili zaštitnog božanstva. Kada um postane visoko pročišćen, kada meditacija i devocija postanu intenzivne i duboke, um se uspinje u Višuda Čakru ili centar u grlu i doživljava se sve više i više moći i blaženstva. Kada čak um dosegne ovaj centar, postoji mogućnost da siđe dole u niže centre. Kada jogi dosegne Ađna Čakru ili centar između obrva, on postiže samadi i realizuje vrhovno Jastvo ili Brahman. Postoji blagi osećaj odvojenosti između poklonika i Brahmana. Ako dosegne duhovni centar u mozgu, Sahasrara čakru, hiljadulatični lotos, jogi postiže Nirvikalpa Samadi ili supersvesno stanje. On postaje jedno sa nedualnim Brahmanom. Sav osećaj odvojenosti se rastapa. Ovo je najviši nivo svesti ili vrhovni Asamprađnata Samadi. Kundalini se sjedinjuje sa Šivom.

Prikazivanje moći (Sidija) nije kriterijum za merenje nečijeg postignuća u duhovnosti. Onaj ko pokazuje moći iz sebičnih razloga je veliki svetovnjak. Ali ponekad jogi može da pokaže čudo svom studentu samo da ga uveri u postojanje nadčulnih stvari i da ga ohrabri na duhovnoj stazi.

Jogi može da dođe u centar grla da da uputstva studentima i da radi dobra dela za druge (Lokasangraha).