Makrobiotički pristup dijabetesu Primenom principa sjedinjavanja suprotnosti - jina i janga može se prilično precizno opisati mehanizam pojave šećerne bolesti (dijabetesa) kao i njeno lečenje. Tekst Šećerna bolest i makrobiotika se može razumeti jedino prethodnim...

opširnije