Kritika makrobiotike – Helmut Wandmaker

Kritika makrobiotike – Helmut Wandmaker

Helmut Wandmaker, (1916 – 2007.), teško je bolovao već u mlađim godinama. Godine 1982. povukao se u penziju. Najteže su ga bolesti i povrede rano prisilile da razmišlja o temi zdravlja. Tako je tokom više od 45 godina sticao iskustva s presnom hranom, što ih je...