Vitalna i u 99. godini – intervju sa Filis Kristal

Vitalna i u 99. godini – intervju sa Filis Kristal

NAPOMENA: Ovaj intervju je napravljen 2012. godine kada je Filis Kristal prvi put održala seminar „Raskidanje vezanosti“ u Beogradu.   Filis je napustila ovaj svet  10. decembra 2016. godine.  Ostavila nam je tehniku „Raskidanje sputavajućih...